Witamy

Konsorcjum Geologiczne, Chrzanów.

    Przedmiotem działalności Konsorcjum jest kompleksowe sporządzanie wszelkiego rodzaju opinii, projektów oraz dokumentacji geologicznych potrzebnych do uzyskania pozwoleń wraz z baniami terenowymi. Dziedziny jakimi się zajmujemy to:
* geologia inżynierska,
* geotechnika,
* hydrogeologia
* geotermia.

    Według obowiązującego prawa zawartego w ustawie Eurokod 7, każda wykonana dokumentacja geologiczna musi opierać się na powyższych badaniach.
    Prace dokumentacyjne i projektowe wykonywane są przez osoby posiadające pełne kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do ich wykonywania.

szwagierlogogrzes

Post navigation