Oferta

Konsorcjum Geologiczne Chrzanów oferuje usługi w zakresie:

Geologii inżynierskiej:

 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje Geologiczno-Inżynierskie
 • Badania Geofizyczne
 • Określanie stateczności skarp i dokumentacje geologiczno-inżynierskie osuwisk
 • Ekspertyzy geotechniczne
 • Geologiczna obsługa budów

 Geotermii:

 • Sporządzanie projektów robót geologicznych mających na celu pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi
 • Sporządzanie dokumentacji geologicznych mających na celu pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi
 • Nadzór wiertniczy i geologicznych nad wykonywanymi robotami geologicznymi

 Hydrogeologii:

 • Dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód
 • Dokumentacje hydrogeologiczne odwodnienia zakładów górniczych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne odwodnienia obiektów budowlanych
 • Operaty wodno-prawne
 • Opinie hydrogeologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dokumentacje hydrogeologiczne dla inwestycji mogących zanieczyścić środowisko
 • Sporządzanie projektów robót geologicznych mających na celu pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi
 • Sporządzanie dokumentacji geologicznych mających na celu pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi
 • Nadzór wiertniczy i geologicznych nad wykonywanymi robotami geologicznymi

 Szkód górniczych:

 • Doradztwo z dziedziny szkód górniczych i prawa geologiczno-górniczego
 • Określanie warunków geologiczno-górniczych prowadzonej działalności eksploatacyjnej
 • Plany ruchu na obszarach górniczych
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline